Badania geotechniczne co to jest?

Badania geotechniczne co to jest? Geologia to szeroka dziedzina wiedzy, która składa się z wielu kategorii. W jej ramach rozróżniamy między innymi geologię kopalnianą, która zajmuje się poszukiwaniem złóż. Istnieje również dziedzina geologii, która zajmuje się wykonywaniem badań geotechnicznych. Ich przeprowadzenie pozwala na tworzenie stabilnych konstrukcji, które nie osiadają równomiernie i nie szpecą pękającymi ścianami.

Na czym polegają badania geotechniczne gruntu?

Badanie geotechniczne gruntu wykonuje się w celu rozróżnienia warstw i rodzaju podłoża. Ponadto służą ustaleniu poziomu wód gruntowych i ich okresowych tendencji wzrostowych. Niestety wielu inwestorów pomija ten etap prac budowlanych. Tymczasem badania geotechniczne pozwalają uniknąć wielu konsekwencji budowlanych, jak i przygotować budynek na potencjalne ryzyko. Wszystko zmieniło się, gdy 29 kwietnia 2012 roku w życie wszedł przepis nakazujący ich przeprowadzania. Bez badań geotechnicznych nie można uzyskać pozwolenia na budowę. To równie istotne jak poszukiwanie złóż przez geologa górniczego dla lepszych wyników kopalni.

Czym jest pierwsza kategoria geotechniczna?

Badania geotechniczne co to jest?
Badania geotechniczne co to jest?

Analiza badań geotechnicznych pozwala przydzielić grunt do jednej z trzech kategorii. W pierwszej z nich znajdują się budynki mieszkalne oraz gospodarcze jedno i dwukondygnacyjne, wykopy do głębokości 1,2 m. Ponadto ściany oporowe oraz nasypy budowlane do wysokości 3 m. Prawo zobowiązuje inwestorów do przeprowadzenia badania geotechnicznego gruntu w obszarze gruntu i wód gruntowych, zanim rozpoczną budowę. Opracowanie fachowej opinii pozwala na budowę domu parterowego, piętrowego, jak i z poddaszem użytkowym.

Czym jest druga kategoria geotechniczna?

W tej kategorii znajdują się budynki, które powstają zarówno w prostych, jak i złożonych warunkach gruntowych. Konieczna jest wtedy ilościowa i jakościowa ocena oraz analiza gruntu. W drugiej kategorii mieszczą się zatem: filary mostowe i nabrzeża, głębokie i wysokie nasypy. Ponadto kotwy gruntowe, ściany oraz konstrukcje oporowe, które utrzymują grunt lub wodę, a także głębokie fundamenty.

Czym jest trzecia kategoria geotechniczna?

W tej kategorii mieszczą się większe obiekty, które znajdują się w niekorzystnych warunkach gruntowych. Aby zacząć budowę, inwestor ma obowiązek sporządzić pełną dokumentację geologiczno-inżynierską. Wliczają się tutaj: wysokie budynki, które powstają w miejskiej zabudowie oraz te, które znajdują się w gruncie głębiej niż na jedną kondygnację.

Kto może wykonać badania geotechniczne gruntu?

Do przeprowadzenia badania geotechniczne gruntu należy mieć specjalne uprawnienia. Wydanie dokumentacji badań, wystawienie opinii, wykonanie projektu geotechnicznego wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji geologicznej – to wszystko wymaga wiedzy i doświadczenia. W związku z tym zajmują się tym geolodzy, którzy mają kwalifikacje geologiczne w kategorii 5 i 7 uzyskane na egzaminie państwowym.

Co powinna zawierać dokumentacja geotechniczna?

Każda dokumentacja posiada ściśle określone reguły. Podobnie jak w przypadku badań złożowych przeprowadzanych w geologii złożowej, dokumentacja geotechniczna składa się z części pisemnej i graficznej. Pierwsza obejmuje analizę gruntu oraz wskazówki dotyczące projektowania. Z kolei część graficzna to mapki. Dodatkowo w dokumentacji geotechnicznej powinny się znaleźć dane określające nośność, typy parametrów oraz wzajemnego położenia gruntów. Kolejno dane dotyczące głębokości wód gruntowych, a także analiza znaczenia prowadzonych tam prac ziemnych. Ponadto dane odnoszące się do przepuszczalnej zmiany poziomu wód gruntowych. Na końcu również wskazówki dotyczące eliminowania potencjalnych zagrożeń wynikających ze specyfiki warunków wodno- gruntowych.

Czy warto samodzielnie wykonać badania geotechniczne gruntu?

Zdecydowana większość inwestorów deprecjonuje znaczenie nadań geotechnicznych gruntu. Wynika to z faktu, że polskie grunty mają raczej optymalną nośność. Niewielu z nich zdaje sobie jednak sprawę, ile korzyści przynoszą profesjonalnie wykonane odwierty i ich analiza.  Przede wszystkim dają wiedzę na temat stanu nośności gruntów oraz poziomu wód gruntowych. To z kolei pozwala na planowanie inwestycji budowlanych. Dzięki temu można uniknąć wielu zagrożeń w przyszłości, wprowadzając korekty już na etapie planowania.

Badanie geotechniczne gruntu – czy jest konieczne?

Rozporządzenie MSWiA z 24 września 1998 roku jasno wskazuje, że domy jednorodzinne wliczane są do pierwszej kategorii geotechnicznej. W ich przypadku uwzględniana jest zazwyczaj dokumentacja, która wskazuje ogólny obraz rodzaju i jakości gruntu. Natomiast inwestorzy powinni przede wszystkim położyć nacisk na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego? W skrajnych sytuacjach pojawia się ryzyko, że one potrzebują właśnie badania geotechniczne gruntu. Przypadek ten dotyczy szczególnie osób, które planują budowę domów podpiwniczonych. Wzrasta wtedy ryzyko wilgoci w budynku, a nawet zalania. Rzetelne badania pozwalają zmniejszyć to ryzyko lub całkowicie wyeliminować.

Related Posts