Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy

Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy – część naszego społeczeństwa zapewne zastanawia się, w jaki sposób można pozyskać fundusze unijne na założenie własnej firmy. Otóż dobrą informacją jest to, że w obecnej chwili istnieje wiele możliwości pozyskania środków unijnych na założenie firmy z funduszy, które na ten cel przygotowała Unia Europejska. W obecnym czasie bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się Pożyczka na start, choć nie jest to jedyna forma pomocy finansowej dla nowych przedsiębiorców. 

Dlaczego warto otworzyć własną firmę?

Powodów, dla których warto otworzyć własną firmę jest wiele, a można do nich zakwalifikować między innymi następujące kwestie: można osiągać satysfakcjonujące dochody robiąc to co się rzeczywiście lubi, jest duża możliwość osiągnięcia satysfakcji z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, można rozwijać się na tle zawodowym, można obniżyć wysokość podatku dochodowego, jest możliwość wyboru sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym, jak również osoba, która prowadzi działalność gospodarczą ma pełne prawo do zarejestrowania się, jako podatnik VAT. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z możliwością obniżenia sposobu opodatkowania to należy tutaj w szczególności powiedzieć, że prowadząc działalność gospodarczą można przyczynić się do obniżenia przychodu, a co za tym idzie – również do obniżenia kwoty podatku, który jest zależny urzędowi skarbowemu do zapłacenia. Do kosztów, które można obniżyć podczas prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się w szczególności następujące aspekty: kwestie związane z wydatkami na paliwo, kwestie związane z wydatkami na księgowość, ale również kwestie związane z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych oraz związanych z opłatami mieszkaniowymi. 

Czy jest jakieś ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy
Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy

Jeżeli chodzi o aspekt związany z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej to trzeba powiedzieć, iż takie ryzyko zawsze istnieje, tak jak przy każdym innym działaniu. Otóż do jednego największego ryzyka, jakie może powstać trzeba zaliczyć przede wszystkim możliwość niepowodzenia różnorodnych podjętych inwestycji podczas prowadzenia działalności gospodarczej, jak również ryzyko związane z brakiem napływających nowych klientów. Aczkolwiek, aby uniknąć sytuacji, podczas której będzie występował niedobór klientów to należy wykonywać swe usługi wyłącznie na najwyższym poziomie, wtedy taka sytuacja nie będzie miała na pewno miejsca, a firma będzie miała szansę się rozwijać i zdobywać coraz większe zyski związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Zobacz także:

Wszystko co musisz wiedzieć o wsparciu finansowym na założenie działalności gospodarczej, jaką jest Pożyczka na start!

Pożyczka unijna na start kierowana jest w stosunku do osób, które dopiero zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Pożyczka na start  daje sposobność nowym przedsiębiorcom wchodzących dopiero na rynek realizowania swoich zawodowych celów, jak także w pełni realizowania swych marzeń, które są powiązane z kwestią prowadzenia własnej firmy. Z takiej formy pomocy każdego roku decyduje się korzystać coraz większe grono zadowolonych osób, które dzięki temu mogą przyczyniać się do zatrudniania innych osób bezrobotnych i zniwelować bezrobocie na polskim rynku pracy. Pożyczka dla firm na start jest to projekt przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Pożyczka na start – kto może z niej skorzystać?

Pożyczka na start jest formą pomocy, z której mogą skorzystać takie podmioty, które: ukończyły 30. rok życia, zatrzymały się w stałym bezrobociu i ciężko im jest znaleźć jakąkolwiek pracę, nie są karane, jak również w stosunku do takich osób, które nie korzystają w sposób jednoczesny z pozostałych dostępnych form finansowania. 

Pożyczki dla przedsiębiorców z tego projektu zostały również rozszerzone o inne ciekawe aspekty, a mianowicie o takie, iż z tej formy pomocy odnoszącej się finansowania przyszłych przedsiębiorców mogą również skorzystać  imigranci albo reemigranci Jeśli jest mowa o reemigrantach to musimy tutaj jasno powiedzieć, iż do tej grupy są także zaliczani repatrianci. Natomiast, jeśli mowa jest chodzi o imigrantach to trzeba powiedzieć, iż do grupy tej zaliczają się też w szczególności osoby, które są pochodzenia polskiego. A więc jak można łatwo wywnioskować, grupa docelowa, do której kierowana jest pomoc finansowa na otwarcie własnej działalności gospodarczej jest bardzo rozbudowana, w przeciwieństwie do projektów, które były realizowane w poprzednich latach. Mikro pożyczka unijna odznacza się też tym, iż jest to projekt realizowany na bardzo korzystnych warunkach. 

Wady związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej

Wadami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej są: potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników do pracy, konieczność przypilnowania wszystkich spraw związanych z księgowością, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą grozić różnorodne wysokie kary finansowe ze strony urzędu skarbowego, jak również potrzeba ciągłego monitorowania zmian w przepisach prawnych. 

Related Posts