Kto wykonuje badania geotechniczne

Kto wykonuje badania geotechniczne – są one obecnie wymagane zawsze wtedy, kiedy staramy się o wydanie pozytywnej decyzji na wniosku o pozwolenie na budowę. Nie dla każdego w tym momencie jest to jeszcze oczywiste, ponieważ przez bardzo długi okres funkcjonowała taka zasada, że badanie gruntu pod budowę było przeprowadzone tylko i wyłącznie, w przypadku większych budynków oraz w przypadku budownictwa gdzie w danym budynku było zakładane, że będzie przebywać większa liczba osób.

Obecnie jednak nawet jeżeli chcemy budować domek jednorodzinny, musimy mieć badanie geotechniczne gruntu wykonane. Kiedy nie musimy robić takiego badania geotechnicznego? Oczywiście zawsze wtedy, kiedy stawiamy budynek, który nie wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Do tego typu konstrukcji, zaliczamy budynki, których powierzchnia nie przekracza 35 metrów kwadratowych i są postawione na działce o minimum 100 metrach kwadratowych. Murowane budynki tego typu powstają raczej rzadko, a najczęściej tego typu konstrukcje (o takiej kubaturze) są to budynki wykonywane z drewna. Siłą rzeczy więc są to konstrukcje lekkie i właściwie nośność podłoża, czy warunki hydrogeologiczne (ponieważ nie są one podpiwniczone) nie odgrywają tutaj większego znaczenia. Inaczej jest w przypadku klasycznych, a w szczególności murowanych konstrukcji, które dodatkowo są jeszcze podpiwniczone.

Kto wydaje opinię hydrogeologiczną?

Wykonywaniem badań geotechnicznych, na podstawie których wydawana jest opinia hydrogeologiczna, zajmują się wyspecjalizowane na ten temat firmy. Bardzo często mogą być do firmy budowlane lub firmy geologiczne, ponieważ wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tego typu usługi, bardzo dużo firm, które wcześniej nie miały w pakiecie tego typu usług, zaczęło po prostu je wykonywać. Musimy mieć przede wszystkim tutaj na względzie fakt, że do badania geologicznego i geotechnicznego, są uprawnione osoby, które mają tytuł przynajmniej geotechnika. Nie może opinii wydawać ani geolog, ani na przykład ktoś, kto ma uprawnienia budowlane, przede wszystkim dlatego, że podczas wykonywania tego typu badania, musimy jakby połączyć wiedzę z dwóch dziedzin, czyli z geologii oraz z budownictwa. Dlaczego musimy je połączyć, będzie powiedziane za chwilę.

Badanie gruntu pod budowę

W badaniu hydrogeologicznym gruntu chodzi przede wszystkim o wykonanie kilku lub kilkunastu odwiertów geologicznych, a następnie na sprawdzeniu, z jakich warstw geologicznych składa się podłoże, jaka jest ich miąższość oraz dzięki tym odwiertom, możemy sprawdzić, jakie są warunki hydrologiczne na działce. Dzięki tego typu odwiertom geologicznym jesteśmy w stanie w zasadzie ocenić z dużą pewnością, że dana działka nadaje się pod zabudowę, lub są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o inwestycje w dom jednorodzinny.

Kto wykonuje badania geotechniczne
Kto wykonuje badania geotechniczne

Tego typu badanie opisane wyżej, jest to badanie, które w zasadzie, jest przeprowadzane w 90% przypadków inwestycji w zwykłe domy jednorodzinne. Oczywiście zdarzają się również sytuacje, kiedy badanie to musi być tak zwanym badaniem rozszerzonym (niemal zawsze dotyczy ono budynków większych niż domy jednorodzinne, ale w przypadku domów jednorodzinnych również może się tak zdarzyć). Badanie rozszerzone może dotyczyć na przykład wykonania gęstej sieci odwiertów geologicznych lub na przykład wymagane będzie sprawdzenie warunków hydrologicznych na działce, w zależności od pory roku, ponieważ jak się okazuje, może się to dość mocno zmieniać.

Geotechnik po wykonaniu odwiertów i pobraniu próbek musi dokonać ich analizy. Bardzo często zdarza się tak, że niektóre próbki trzeba wysłać do dokładniejszej analizy do laboratorium, które posiada odpowiednią aparaturę. Po badaniu nie wystarczy tylko i wyłącznie wydać opinii: tak lub nie. Z takiego badania geotechnicznego musi powstać dla nas raport. Raport będzie w dużej mierze decydował o tym, czy zostanie nam dana zgoda na budowę. Raport taki musi w minimalnym swoim zakresie zawierać mapę, wraz z zaznaczonymi miejscami wykonania odwiertów oraz opis. Czyli musi być wyszczególnione, z czego jest wykonane podłoże, jaka jest jego nośność, a jeżeli faktycznie są jakieś przeciwwskazania czy problemy z działką, to na przykład zalecenia odnośnie do tego, w jaki sposób dom powinien zostać posadowiony, również są wymagane. Mogą pojawić się zalecenia dotyczące fundamentów, izolacji, czy konieczności przeprowadzenia odwodnienia działki.

Badania hydrogeologiczne – konieczność czy zabezpieczenie?

Co do kwestii tego, że badania geologiczne gruntu są obecnie obowiązkowe, zdania są podzielone. Oczywiście część środowiska, mówi, że jest to niepotrzebne i że w zasadzie sprzyja to tylko temu, że nabijamy kasę firmom budowlanym oraz geologicznym. Znowu druga część środowiska mówi, że tak naprawdę reguluje to, nazwijmy to „partyzantkę”, która w tej materii panowała jeszcze kilka lat temu. Wiadome jednak jest to, że dodatkowo jest to w dużej mierze zabezpieczenie dla osób, które się na temacie budowy domu nie znają. Dzięki obowiązkowemu badaniu gruntu, nie jest tak łatwo kogoś oszukać.

Related Posts