Mediator sądowy rozwodowy

Mediator sądowy rozwodowy – mediacja to bardzo popularny sposób rozwiązywania sporów między stronami. Korzystając z tego zjawiska, porozumienia można osiągnąć znacznie mniejszym kosztem finansowym i czasowym. Wiele problemów nieobsługiwanych w programie można rozwiązać. Co to jest mediacja? Dlaczego warto wybrać mediację? Jak przebiega proces mediacji? Jak to się może skończyć? Jak wybrać mediatora rozwodowego? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu, który z pewnością uspokoi czytelników.

Co to jest mediacja?

Mediator sądowy rozwodowy
Mediator sądowy rozwodowy

Zanim zaczniemy myśleć o mediacji, warto wyjaśnić, czym tak naprawdę jest. Otóż ​​jest to jedna z metod rozwiązywania konfliktów, w którą zaangażowane są zarówno skonfliktowane strony, jak i sam mediator. Jest to metoda poufna i dobrowolna, a do porozumienia możesz dojść samodzielnie. Warto zauważyć, że tematy poruszane w mediacji zależą od uczestników. Na przykład do najczęstszych tematów umów należą: pojednanie małżonków, ustalenie warunków ewentualnej separacji, sposoby kontaktu z dziećmi, zaspokajanie potrzeb rodziny, sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że kwestie takie jak wydawanie paszportów, kontakt z rodzinami wielopokoleniowymi, zarządzanie majątkiem dzieci, wybór kierunku kształcenia itp. również można załatwić polubownie. Pamiętajmy, że mediator to przede wszystkim osoba godna zaufania. Został wpisany na listę prowadzoną przez Sąd Rejonowy. Jego najważniejszym zadaniem jest pomóc parze osiągnąć porozumienie w wielu sprawach. Można to osiągnąć poprzez ułatwienie obu stronom rozmowy – wszelkie emocje i napięcia podczas negocjacji zostaną złagodzone. Strony konfliktu mają obowiązek rozwiązania sporu, a mediatorzy robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc w tym zakresie.

Dlaczego warto wybrać mediację?

Nie bez powodu mediacja jest tak popularna. Po pierwsze, pozwala podejmować niezależne decyzje o tym, jak rozwinie się relacja rodzic-dziecko po separacji. Co więcej, to świetny sposób na obniżenie poziomu negatywnych emocji, a także poznanie potrzeb obojga partnerów. Tym samym zmniejsza się obciążenie psychiczne związane z daną sytuacją konfliktową. Jeśli pojawi się spór, rzeczywiście istnieje możliwość jego jak najszybszego rozwiązania. Warto wspomnieć, że mediacja może zmniejszyć negatywny wpływ emocjonalny związany z separacją i pomóc w utrzymaniu wzajemnie pozytywnej relacji. Koszt rozstania jest ograniczony, ale obsługa sporów jest nieco inna i kompleksowa.

Jak przebiega proces mediacji?

Wiemy już, czym jest mediacja i jakie są jej zalety. Warto również uzyskać więcej informacji na temat tego, jak ten proces faktycznie działa. Gdy otrzymamy decyzję sądu, mediator w większości przypadków skontaktuje się telefonicznie z obiema stronami – a następnie ustali termin i miejsce spotkania. Co ważniejsze, wyjaśnia zasady i przebieg procesu mediacji, jednocześnie pytając, czy strony rzeczywiście zgadzają się na mediację. Dialogi odbywają się w obecności mediatora, ale pozwalają również na indywidualne spotkania z każdą ze stron. W każdej chwili możesz wycofać się z mediacji. Cały proces jest poufny – stanowiska nie mogą służyć jako dowód w ramach postępowania sądowego. Mediatorowi zabrania się również ujawniania informacji o mediacji osobom trzecim. Na pewno warto podkreślić, że protokoły nie zawierają ocen ani stanowisk stron. Ponadto nie może zeznawać na temat faktów, o których dowiedział się w trakcie mediacji. Wyjątkiem jest zrzeczenie się przez stronę obowiązku zachowania poufności.

Jak kończy się mediacja i jak wybrać mediatora rozwodowego?

Mediacja może zakończyć się osiągnięciem przez obie strony porozumienia i podpisaniem stosownych dokumentów. W przypadku unieważnienia konieczne będzie postępowanie sądowe na zasadach ogólnych. Porozumienie trafia do sądu, a po zatwierdzeniu ma skutek prawny w postaci ugody zawartej w sądzie – i tak kończy się cały proces. Wybór mediatora powinien być dobrze przemyślany – a co najważniejsze, mediatorem powinna być osoba, która ukończyła 26 rok życia, posiada prawa publiczne i zdolność do czynności prawnych. Zwróćmy uwagę, czy ta osoba jest na liście stałych mediatorów. Dopiero wtedy klient może określić kwalifikacje mediatora. Podążajmy też ścieżką kariery człowieka – zostanie prawnikiem, psychologiem czy ukończenie dobrej szkoły to dla nas dobry znak.

Related Posts